Advokat Jan Schjatvet

Cand. Jur fra Universitetet i Oslo.

Praksis:
Midlertidig politifullmektig i Oslo, dommerfullmektig ved Strømmen Sorenskriverembete, ansatt i Mobil Oil Norge AS, utbygningsavdelingen, fast forsvarer ved Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Har vært kretsleder i Den Norske Advokatforening, Romerike krets, og medlem av International Bar Association samt advokatforeningen i Brussel.

Kontakt oss