Våre medarbeidere

Erfarne advokater til din sak

Portrett - Kristen S. Fari

Advokat

Kristen S. Fari

Kristen S. Fari har drevet egen advokatpraksis siden 1975.

Fari har bred juridisk erfaring fra både straffe- og sivilrett. Han var fast forsvarer for Øvre Romerike tingrett i over 20 år.

 

1975-: Advokatfirmaet Fari

1995-2016: Fast forsvarer ved Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett

1976-1977: Byggherreforeningen

1974-1976: Den Norske Advokatforening

1972-1974: Dommerfullmektig, Sorenskriveren i Eidsvoll

1971-1972: Skattedirektøren

 

 

 

 

 

 

 

Portrett - Per Ove Marthinsen

Advokat

Per Ove Marthinsen

Marthinsen er fast forsvarer for Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett, i tillegg til bostyrer for Romerike og Glåmdal tingrett i dødsbo og felleseieskiftesaker.

Fra tidligere har Marthinsen lang erfaring som fast bistandsadvokat for Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Han arbeider spesielt med strafferett, barnevern for private parter, familierett, arverett og økonomisk oppgjør etter endt ekteskap og samliv, arbeidsrett, og avtalerett. Han har spesialfag i barnerett.

Marthinsen har faste klienter fra små og mellomstore bedrifter på Øvre Romerike.

Han har prosedert flere saker for Høyesterett.

 

 

2000-: Advokat, Advokatfirmaet Fari

1999-2000: Romerike politidistrikt, påtalejurist

1997-1999: Justisdepartementet, utlendingsavdelingen, underdirektør

1995-1997: Utlendingsdirektoratet, juridisk konsulent

 

 

Portrett - Ole-Kristian Ringnes

Advokat

Ole-Kristian Ringnes

Ole-Kristian Ringnes har vært ansatt i Advokatfirmaet Fari siden 2012 og hatt egen advokatbevilling siden 2014.

Han arbeider i det vesentligste innenfor feltene strafferett, barnevernsrett og med familiesaker.

Han har erfaring med store og komplekse saker, og han arbeider særlig med prosedyre for domstolene innen både sivile- og straffesaker.

Foruten juridikum har advokat Ringnes utdanning innen økonomi og administrasjon. Han er medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.

 

2012-: Advokatfirmaet Fari 

 

2011-2012: Nav Forvaltning Skedsmo  

 

2011-2011: Romerike politidistrikt

2009-2011: Advokat Halvard Helle

2002-2005: Nittedal kommune, Oslo kommune

Portrett - Randi Haukebø

Advokat

Randi Haukebø

Randi Haukebø har vært ansatt i Advokatfirmaet Fari siden 2020. 

Hun har tidligere jobbet som tingrettsdommer, lagdommer og sorenskriver ved Øvre Romerike tingrett (1993-2019).

Haukebø jobbet som privatpraktiserende advokat i perioden 1983–1993 

 

 

2020-: Advokatfirmaet Fari

1993-2019: Tingrettsdommer, lagdommer og sorenskriver ved Øvre Romerike tingrett 

1983–1993: Privatpraktiserende Advokat

 

Portrett - Ole Jan Halvorsen

Advokat

Ole Jan Halvorsen

Ole Jan Halvorsen har vært advokat på Romerike i 20 år, og har lang erfaring som bostyrer i konkurs- og dødsboer for Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett.

De siste sju årene har han arbeidet som juridisk rådgiver for entreprenør- og boligselskapet Hellvik Hus på Jessheim, og ytt bistand til boligkonsernet Hellvik Gruppen.

Han har lang erfaring med fast eiendom, bygg- og entrepriserett, inkludert refusjoner, samt dyptgående kjennskap til eiendomsutvikling og regulering av boligfelt. Han har også som advokat bistått bedrifter og selskaper over lang tid, og har arbeidet med arbeidsrett, arverettslige saker, testamenter og dødsbobehandling.

Han har også betydelig prosedyreerfaring i sivile saker.

 

2023-: Advokatfirmaet Fari 

2016-2023: Juridisk rådgiver Hellvik Hus Øst AS, Jessheim / samt Hellvik Gruppen

2015-2016: Advokatfirmaet Halvorsen & Co i Lillestrøm

1997-2015: Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS i Lillestrøm

Portrett - Haavard Aaste Strand

Advokatfullmektig

Haavard Aaste Strand

Haavard Aaste Strand har vært ansatt som advokatfullmektig siden 2022. 

Strand påtar seg oppdrag innen de fleste rettsområder, men særlig arverett, barne- og familierett, eiendomsrett, forvaltningsrett, erstatningsrett og strafferett. Strand har særlig kompetanse innen menneskerettigheter. 

 

 

2022- : Advokatfullmektig Advokatfirmaet Fari

 

2019-2022: Juridisk assistent for advokat Anne-Kristine Bohinen

 

2014-2019: Førstekonsulent Nav Forvaltning

 

Portrett - Haavard Aaste Strand

Advokatfullmektig

Astrid Baastad

Astrid Baastad har vært ansatt som advokatfullmektig siden 2024. 

Baastad påtar seg oppdrag innen de fleste rettsområder.

 

 

2024- : Advokatfullmektig Advokatfirmaet Fari

 

2023–2024: Senior forvaltningsrevisor, Romerike Revisjon

 

2019–2023: Juridisk rådgiver for kommunedirektøren, Eidsvoll kommune

 

2013–2019: Juridisk rådgiver, Helsedirektoratet

 

Portrett - MI

Kontorsjef

Marianne Injer

 

 

 

2019-d.d.: Advokatfirmaet Fari  

2011-2019: Regjeringsadvokaten 

1997-2011: Advokatfirmaet Fari 

 

Vi bistår din sak

Ønsker du å prate med oss? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Kontakt advokat