Prosedyre og tvisteløsning

Advokatfirmaet Fari har et betydelig antall prosedyreoppdrag for domstolene, og bistår også med utenomrettslige forhandlinger.

Før søksmål anlegges eller et krav avvises, er det svært viktig at det fortas fortløpende vurderinger av prosessrisiko og økonomiske forhold. Vi er opptatt av å gi klienten de beste forutsetninger for å ta stilling til hvilket tvisteløsningsalternativ som egner seg best i den konkrete sak.

Kontakt oss

Effektiv håndtering av tvisteløsninger

Prosedyreoppdrag varierer i omfang og kompleksitet. Vårt kontor har langvarig erfaring med alle typer prosessoppdrag for domstolene.