Arbeidsrett

Arbeidsrett gjelder rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Vårt kontor har lang erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere innen individuell arbeidsrett. Alle våre advokater har faste oppdrag for små og mellomstore bedrifter i arbeidstvistsaker.

Som arbeidstaker kan man ha krav på fri rettshjelp ved oppsigelse eller avskjed. Vårt kontor bistår gjerne med å undersøke om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Kontakt oss

Hvordan kan vi bistå din sak?

I tvister som omhandler arbeidsrett kan det være av særlig betydning at man får god juridisk bistand allerede før tvisten har oppstått. Det gjelder strenge krav til saksbehandling, form og innhold for beslutninger som tas av arbeidsgiver.

Dersom arbeidsgiver enten har gått frem på uriktig måte eller tatt beslutningen på et utilstrekkelig grunnlag, kan dette blant annet resultere i et betydelig økonomisk tap. Det gjelder også strenge frister, som ikke må oversittes, når arbeidstaker søker å gjøre gjeldende krav mot arbeidsgiver. Av den grunn er det også viktig at arbeidstakere får gode råd så tidlig som mulig.