Arverett

Vi har lang erfaring med å opprette testamenter, bistå arvinger i skiftetvister, samt gjennomføre arveplanlegging i forbindelse med generasjonsskifte av næringsvirksomhet.

Kontakt oss

Vi bistår deg med alt som omhandler arverett

Advokat Per Ove Marthinsen er fast bostyrer for Øvre Romerike tingrett, og har i egenskap av bostyrer behandlet et betydelig antall dødsboer.

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå deg på best mulig måte.