Priser

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid.

Vår veiledende timepris ligger i intervallet
kr 1 750,- til kr 2 750,- inkl. mva.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. I enkle og oversiktlige saker vil vi etter forhåndsavtale kunne gi fast pris. For forretningsklienter er det pris etter nærmere avtale.

Fri rettshjelp og forsikring

De fleste straffesaker, herunder oppdrag som bistandsadvokat, dekkes av det offentlige.

Dersom vilkårene for fri rettshjelp er til stede, vil det offentlige dekke hele eller deler av salæret. Ordningen gjelder for enkelte sakstyper og for personer med begrenset inntekt.

Det finnes også sakstyper som kan dekkes gjennom klientens forsikringsselskap, gjennom rettshjelpsforsikring. Dette gjelder særlig ved boligforsikringer, men også ved enkelte forsikringer tilknyttet innbo, reise og bil.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Kontakt oss