Strafferett

I straffesaker er det av avgjørende betydning at man får god juridisk bistand på et så tidlig stadium som mulig. Advokatfirmaet Fari har hatt strafferett som ett av sine spesialfelt helt siden firmaet ble etablert i 1975.

Kontakt oss

Erfarne advokater innen strafferett

Advokat Kristen S. Fari har vært fast forsvarer for Øvre Romerike tingrett i perioden 1995-2016, mens advokat Per Ove Marthinsen har vært fast forsvarer siden 2016.

Våre advokater har lang prosedyreerfaring på alle områder innenfor strafferett.