Barne- og familierett

I forbindelse med samlivsbrudd må det avklares hvor barnet skal ha sitt faste bosted, omfanget av eventuell samværsrett, samt om man skal ha delt foreldreansvar. Når det ikke oppnås enighet om disse spørsmålene, skal det gjennomføres mekling hos godkjent mekler.

Vårt kontor bistår gjerne med å undersøke om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Kontakt oss

Vi har lang erfaring innen barnerett

Er foreldrene gift skal det alltid gjennomføres obligatorisk mekling. Allerede før meklingen kan det være behov for juridisk bistand. Vi opplever at mange foreldre oppsøker juridisk bistand allerede på dette stadiet.

Dersom det ikke oppnås enighet etter gjennomført mekling, står man fritt til å anlegge søksmål. Som utgangspunkt må det foreligge meklingsattest som ikke er eldre enn 6 måneder. Imidlertid kan det i spesielle saker begjæres midlertidig avgjørelse selv om det ikke foreligger meklingsattest.

Vi forsøker alltid å undersøke om det er en mulighet for å komme til en minnelig løsning mellom partene før det anlegges søksmål. Uavhengig av sakens utfall må foreldrene påregne et langvarig fremtidig samarbeid om barna.

Våre advokater har lang erfaring med foreldretvistsaker.