Bistandsadvokat

Som fornærmet i en straffesak kan man ha krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat. Etter straffeprosessloven skal bistandsadvokaten vareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling i saken. Bistandsadvokaten skal også gi slik annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.

Kontakt oss

Erfarne bistandsadvokater

Vårt kontor har gjennom en årrekke hatt et betydelig antall bistandsoppdrag. Advokat Per Ove Marthinsen har tidligere vært fast bistandsadvokat for Øvre Romerike tingrett.