Advokat Kristen S. Fari

Kristen S. Fari har hatt egen advokatpraksis siden 1975. Han har bred juridisk erfaring, også fra prosedyre av straffe- og sivile saker. Han er faglig leder for firmaets eiendomsmegling.

1971-1972: Skattedirektøren
1972-1974: Dommerfullmektig, Sorenskriveren i Eidsvoll
1974-1976: Den Norske Advokatforening
1976-1977: Byggherreforeningen
1995-2016: Fast forsvarer ved Øvre Romerike tingrett/Eidsivating

post@advokat-fari.no


Kontakt oss