Advokat Ole-Kristian Ringnes

Ole-Kristian Ringnes har vært ansatt i advokatfirmaet Fari siden 2012 og hatt egen advokatbevilling siden 2014. Han arbeider i det vesentligste innenfor feltene strafferett, barnevernsrett og med familiesaker.

Han har erfaring med både store og komplekse saker og han arbeider særlig med prosedyre for domstolene innen både sivile- og straffesaker.

Foruten juridikum har advokat Ringnes utdanning innen økonomi og administrasjon. Han er medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.

 

ringnes@advokat-fari.no

M: 970 27 558

Kontakt oss