Advokat Per Ove Marthinsen

Per Ove Marthinsen er fast forsvarer for Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett og bostyrer for Øvre Romerike tingrett i dødsbo og felleseieskiftesaker.

Advokat Marthinsen var tidligere fast bistandsadvokat for Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett i mange år.

Advokat Marthinsen arbeider spesielt med strafferett, barnevern for private parter, familierett, arverett og økonomisk oppgjør etter endt ekteskap og samliv, arbeidsrett, og avtalerett.

Advokat Marthinsen har faste klienter fra små og mellomstore bedrifter på Øvre Romerike.

Advokat Marthinsen har spesialfag i barnerett.

Arbeidserfaring:

1995-97: Utlendingsdirektoratet, juridisk konsulent
1997-99: Justisdepartementet, utlendingsavdelingen, underdirektør
1999-00: Romerike politidistrikt, påtalejurist
2000- : Advokat, Advokatfirmaet Fari

marthinsen@advokat-fari.no

Kontakt oss