Advokat Roy Arteid

Roy Arteid ble utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 2013, og har spesialfag i arbeidsrett, engelsk kontraktsrett, forsikringsrett, helserett, opphavsrett, patent- og varemerkerett og skatterett. Han behersker russisk.

Roy har tidligere jobbet som spesialkonsulent i Oslo kommune, der han har opparbeidet seg bred erfaring innen arbeidsrett, barnevernrett, boligrett, forvaltningsrett, helserett, kontraktsrett og offentlige anskaffelser. Han er sertifisert som offentlig innkjøper.

Som advokatfullmektig hos oss har Roy fått prosedyreerfaring, særlig innen arverett, barne- og familierett, barnevernrett, kontraktsrett og strafferett.
Roy påtar seg oppdrag innen de fleste rettsområder, men særlig arverett, barne- og familierett, eiendomsrett, forvaltningsrett, kontraktsrett og strafferett.

Arbeidserfaring:

2011-2012: Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, sekretær
2013-2016: Oslo kommune, spesialkonsulent
2016-2017: Advokatfirmaet Fari, advokatfullmektig
2017-: Advokatfirmaet Fari, advokat

Utdanning:

2013: Mag. Jur., Universitetet i Olso

arteid@advokat-fari.no

Kontakt oss