Arverett

Vi har lang erfaring med å opprette testamenter, bistå arvinger i skiftetvister, samt gjennomføre arveplanlegging i forbindelse med generasjonsskifte av næringsvirksomhet.


Advokat Per Ove Marthinsen er fast bostyrer for Øvre Romerike tingrett, og har i egenskap av bostyrer behandlet et betydelig antall dødsboer.

Kontakt oss