Bistandsadvokat

Som fornærmet i en straffesak kan man ha krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat. Etter straffeprosessloven skal bistandsadvokaten vareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling i saken. Bistandsadvokaten skal også gi slik annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.

Vårt kontor har gjennom en årrekke hatt et betydelig antall bistandsoppdrag. Advokat Per Ove Marthinsen har tidligere vært fast bistandsadvokat for Øvre Romerike tingrett.

Kontakt oss